सफल साझेदारहरूको भिडियो

यहाँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु का केहि भिडियो प्रस्तुत गर्दछौं जसले VC गुप्त समाधान नेटवर्कमा सफलतापूर्वक शुरू गरेका छन्।